• Meer dan 45.000 tevreden klanten gingen u voor
  • 4,8 van 5 sterren

Disclaimer

Copyright © 2015-2023 Eurobox Self Storage Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Door deze website www.euroboxselfstorage.nl te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van de website

Ondanks onze constante zorg en aandacht die Eurobox Self Storage aan de samenstelling van deze website besteedt, is het niet uit te sluiten dat bepaalde informatie die hier wordt gepubliceerd verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Eurobox Self Storage kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of onjuistheid in de inhoud van deze website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de bezoeker genomen zou zijn op grond van de weergegeven informatie. Alle informatie op deze website is uitsluitend vrijblijvend bedoeld. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Intellectuele eigendom en merkenregistratie Eurobox Self Storage ®

Eurobox behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurobox Self Storage of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Eurobox Self Storage is een beschermd merk voor de gehele Benelux, welke staat ingeschreven in het merkenregister onder inschrijfnummer 0743079.

Berekeningen ruimtecalculator

Bij de berekeningen van de ruimtecalculator op deze website zijn we uitgegaan van een aantal globale afmetingen van goederen. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief bedoeld en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Werking website

Eurobox kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Informatie van derden, producten en diensten

Het is mogelijk dat Eurobox Self Storage op deze website een link maakt naar een andere website waarvan Eurobox Self Storage meent dat die producten of diensten interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en worden niet aanbevolen. Dergelijke links zijn door Eurobox Self Storage niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Eurobox Self Storage is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Wijzigingen disclaimer

Eurobox Self Storage Europe B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient de aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd. Wijzigingen zullen altijd op deze webpagina worden gepubliceerd. De meest actuele disclaimer vindt u op deze webpagina.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Scroll naar boven