Privacy-verklaring

Vraag in 3 stappen je vrijblijvende offerte voor opslagruimte aan

Kies uw vestiging


Wat wilt u huren & voor hoe lang?


Geen idee?

Vraag aan

Privacy-verklaring

Eurobox Self Storage respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zeer zorgvuldig wordt behandeld. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen!

Doeleinden van de gegevensverwerking

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Eurobox Self Storage heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Eurobox Self Storage toegang hebben tot uw gegevens zijn, onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels, gehouden tot geheimhouding. 

Bij het gebruik van een contactformulier op onze website zult u alvorens u uw gegevens naar ons kunt versturen ons toestemming moeten geven voor de verwerking van uw gegevens. Wij vragen u in de contactformulieren altijd specifiek om ons toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Eurobox Self Storage verkoopt, verspreidt of deelt onder geen beding persoonsgegevens aan derden buiten de Eurobox Self Storage, tenzij zij hiertoe verplicht wordt op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De website van Eurobox Self Storage maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures (SSL Certificaat), onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door u ingevulde persoonsgegevens. Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens achterlaat middels onze contactformulieren. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Voor het beveiligen van onze website op het internet gebeurd middels een zogenaamde standaard Secure Sockets Layer protocol. Dit SSL protocol maakt gebruik van certificaten om de verstuurde data te beveiligen en de identiteit van de eigenaar van het certificaat te garanderen. Door het gebruik van een SSL Certificaat op onze website kan een bezoeker er zeker van zijn dat zijn gegevens veilig via https worden verzonden en kan hij eenvoudig de eigenaar van de website controleren.

Recht op inzage, veranderen en verwijderen van de persoonsgegevens

U heeft het recht om de door u aan Eurobox Self Storage verstrekte persoonsgegevens in te zien, te veranderen en of te laten verwijderen. U kunt ons hiertoe verzoeken door contact met ons op te nemen. Wij zullen binnen de wettelijke termijn aan uw verzoek voldoen. 

Google Analytics

De website van Eurobox Self Storage maakt gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics houden we bij hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Eurobox Self Storage gebruikt wordt, om rapporten over deze gegevens aan ons te kunnen vertrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van cookies

Om de bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van Eurobox Self Storage gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op onze website en om onder andere meer gebruiksgemak voor onze bezoekers te bewerkstelligen. Cookies van Eurobox Self Storage zijn veilig en kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen.

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van de computer, laptop, tablet of telefoon wordt opgeslagen. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen en de website sneller kan laden. De informatie die is opgeslagen in deze cookies wordt alleen gebruikt door onze website. Uiteraard worden gegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Eurobox Self Storage gebruikt analytische cookies om onder andere bezoekersstatistieken bij te houden, de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s te bepalen. De belangrijkste reden hiervoor is om onze website te optimaliseren voor de bezoeker.

Daarnaast gebruiken wij ook functionele cookies. Dit zijn bestanden die worden bijgehouden voor bijvoorbeeld het invullen van de ruimtecalculator en de zoekopdrachten die worden ingegeven. Door deze cookies te implementeren krijgen wij een beter inzicht in het functioneren van de website en kunnen wij waar nodig aanpassen en onze dienstverlening verbeteren. Analytische en functionele cookies hebben nauwelijks gevolgen voor uw privacy. 

Websites van derden

De privacyverklaring van Eurobox Self Storage is niet van toepassing op andere websites maar enkel op de website van Eurobox Self Storage. Wij kunnen niet garanderen dat de links van derden die met de website van Eurobox Self Storage zijn verbonden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy gebruiken of de inhoud van deze websites die gelinkt zijn aan onze website. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen en behoedzaamheid te betrachten alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigen privacy-verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy-verklaring aan te passen zonder waarschuwing vooraf. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient de aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt deze webpagina altijd raadplegen voor de laatste versie.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacy verklaring, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren. U heeft en houdt in alle gevallen het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.